Projekt kotłowni2018-11-03T13:29:56+00:00

Projektowanie kotłowni

Firma RatGar wykonuje kompleksowy projekt kotłowni w zakładach przemysłowych oraz domach jednorodzinnych.

Projektujemy kotłownie:

  • projektowanie instalacji zarówno w nowych obiektach, jak i modernizowanych

  • przed przystąpieniem do fazy projektowania konieczna jest wizja lokalna na miejscu inwestycji oraz zebranie informacji o potrzebach danego zakładu, obiektu, prowadzonym procesie technologicznym itd.

  • na podstawie projektu wykonywane są kosztorysy

  • kompletny projekt – opis techniczny, rysunki, zaświadczenia projektantów itp. – składany jest w starostwie

  • projektowanie odnosi się głownie do zakładów przemysłowych i obiektów, w których wymagane jest pozwolenie na budowę w tym zakresie