Project Description

Projekt i montaż kotłowni parowej – OSM Prudnik

Projekt i montaż nowej kotłowni parowej oraz jej późniejsza rozbudowa o dodatkowy kocioł parowy